/files/mdw/181/vmObelon201.jpg

Wilbert van den Winkel

W.M.M. van den Winkel (Wilbert)
Geassocieerd senior organisatieadviseur
w.vandenwinkel@obelon.nl

Er is meer gelegenheid tot echte vernieuwing in zorg en welzijn. Overheden, management en professionals willen en kunnen daaraan bijdragen. Voor ons ligt de uitdaging in het proces dat daartoe leidt: strategievorming, organisatieontwerp en ‑ontwikkeling en implementatie van vernieuwing. Ondanks landelijke kaders en richtingen blijkt de lokale ‘markt’ telkens weer om maatwerk te vragen.

Bureau Obelon kan met haar kennis en jarenlange ervaring referenties bieden om niet elke keer opnieuw het wiel uit te vinden. De toegevoegde waarde van de organisatieadviseur komt voort uit de combinatie van sectorkennis, methodische kennis en ervaring met organisatieontwikkeling. Ook óns doel is een bijdrage te leveren aan goede zorg- en dienstverlening. Dit vanuit een goed functionerende organisatie en goed functionerende samenwerking van en tussen professionals. Het resultaat van inspanningen van/voor de organisatie moet mede ten dienste zijn voor de afnemer van gezondheidszorg en welzijnszorg.

Mijn ambitie ligt in de ondersteuning van professionals, management en besturen bij het vormgeven van ondernemerschap en vernieuwing. Daarnaast wil ik als mede-ondernemer het gedachtegoed en de ervaringen van het bureau ten dienste stellen van klanten en sectoren waarin wij werkzaam zijn. De dialoog met klanten en collega’s over ontwikkelingen in de sector is de basis voor onze inspiratie.

Adviesterreinen

 Organisatieontwikkeling: interim- en projectmanagement non-profit instellingen en projecten
 Verandermanagement: advisering en begeleiding organisatievernieuwing, samenwerking en fusie
 Strategie: ontwikkeling meerjarenbeleid, organisatie en leiding van conferenties en interactieve beleidsontwikkeling

Opleiding en kwalificaties

 Bedrijfssociologie/ -kunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
 Propedeuse Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 Diverse vakopleidingen

LinkedIn profiel