/files/mdw/193/vmObelon536.jpg

Erik Schep

E. Schep
adviseur, onderzoeker
e.schep@obelon.nl

Erik Schep heeft grote gedrevenheid in het verbeteren van organisaties. Hij studeerde publiek management aan de Erasmus universiteit, een studie die hij afsloot met een onderzoek naar de regiefunctie van een gemeente in de veranderde omgeving van het sociale domein. Bij BMC bekwaamde hij zich in financiën en bedrijfsvoering en werkte voor gemeenten als financieel adviseur en controller op de terreinen jeugd en sociaal domein.
Bij Obelon is hij o.m betrokken bij projecten in de integrale geboortezorg, de jeugdzorg en de ouderenzorg.