/files/mdw/180/vmObelon377.jpg

Ad Standaart

C. A. Standaart (Ad)
partner, senior organisatieadviseur
a.standaart@obelon.nl

Heeft een uitgesproken belangstelling voor de methodische kanten van het vak. Hij kenmerkt zich als een analytisch adviseur die sterk betrokken is bij de werkvelden waar hij actief is en het debat niet schuwt. Is gefascineerd door sturingsvraagstukken en door het fenomeen 'bureaucratisering'. Naast zijn advieswerk is hij docent organisatiekunde en creatief in de muziek, onder meer als bassist van meerdere bands.

Organisatie is een paradoxaal fenomeen. De beste organisatie doet vrijwel onmerkbaar zijn werk; anderzijds kan ‘organisatie’ of het ontbreken ervan het werken onmogelijk maken en mensen ernstig beknellen. In de praktijk komen zowel ernstige onderschatting als overschatting van ‘organisatie’ voor. Er zou meer aandacht moeten zijn voor organiseren in de zin van "het scheppen van ruimte". Zoals Mintzberg al zei: "Ik hou me bezig met organisaties, om eraan te kunnen ontsnappen!

Adviesterreinen

 Zorginnovatie
 Organisatiediagnostiek, probleemanalyse en –interventie
 Vraagstukken van sturing en besluitvorming
 Management in professionele organisaties
 Herontwerp managementstructuur
 Beleids- en kwaliteitsontwikkeling
 Advisering Raden van Toezicht/ Raden van Bestuur

Opleiding en kwalificaties

Bedrijfskunde aan de faculteit Sociale Wetenschappen, Erasmusuniversiteit Rotterdam
Student assistent sociale psychologie Juridische Faculteit Erasmusuniversiteit
Lid Orde van Organisatieadviseurs; Certified Management Consultant (CMC)
Publicaties over organisatiediagnostiek; management van technische vernieuwing; management van professionals. (i.s.m. prof.dr. J.J. Ramondt)
Bestuurslid, lid RvT van de Stichting Dock; bestuurslid van de Stichting Fysicotherapeutisch Instituut, een fonds gericht op de Rijnmondse gezondheidszorg

LinkedIn profiel

vmStandaartAdBW2_th.png