/files/cnt/222/vmObelon021.jpg

Wat we doen

Wij helpen bij de verbetering van organisaties. Wij doen dat met kennis en ervaring van het werkveld en van ons vak. We beschikken over onderzoek-, advies- en projectmanagement-vaardigheden.
Onderwerpen waar wij ons veel mee bezig houden zijn zorgvernieuwing, de bedrijfsmatigheid van de zorg (maatschappelijke business cases), transities en (zelf)sturing.
Zie verder onder deze link.

Waar we staan

Wij geloven in het creëren van effectiever zorgaanbod door zorgprofessionals te verbinden.
Hierbij richten we ons op professionals, managers en bestuurders die persoonlijke ambitie hebben om essentieel te verbeteren.

Dat doen we door:
- op zoek te gaan naar de essentie van de zorgvraag
- huidige knelpunten te expliciteren
- onderzoek, kennis en ervaring in te zetten om:
* complexiteit beheersbaar te krijgen
* slimmer te organiseren
* professionals te activeren

Dit doen we op een persoonlijke, gezamenlijke, dynamische en solide manier.