/files/tgs/004/wvmanagement.jpg

Zorgmanagement- en ondernemerschap

Bureau Obelon is betrokken bij uiteenlopende vraagstukken rond zorg en organisatie. In deze dubbelhartige tijd van zorgarrangeren versus marktwerking, ketenvorming versus ondernemerschap, is innovatie een groot, maar eveneens overgereguleerd goed. Innovatie dreigt in sterke mate te worden gestuurd door de voorwaarden en beschikbaarheid van financierbare programma's. Dit brengt het risico met zich mee dat innovaties die voortkomen uit de inventieve beantwoording van de lokale zorgvraag, onderbelicht raken. Uit een oogpunt van innovatie en ondernemerschap is dus goede, lokale zorg nodig met samenwerkingsvormen van professionals die ruimte en sturingsmogelijkheden bieden.

De sectie Visie op het vak en enkele van onze publicaties geven onze werkwijze en gedachtegoed hierover weer. Neem voor meer informatie contact op met ons bureau.