/files/tgs/190/oudehandene1484636347522.jpg

Verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT)

Obelon is sinds de jaren 80 betrokken bij de ontwikkeling van de VVT. Wij ondersteunden kruisverenigingen, hielpen bij de integratie met de toenmalige gezinszorgorganisaties en bij de samenwerking met huisartsen.
In opdracht van een steunfonds van Actiz ontwikkelden wij een actieprogramma om de samenwerking van de VVT met huisartsen te verbeteren.

Voor VVT organisatie vervullen wij interim managementfuncties en dragen wij bij aan de voorbereiding van VVT organisaties op nieuwe ontwikkelingen.
In opdracht van een stuurgroep van Actiz, BTN, PatiëntenfederatieNL, V&VN en ZN, schreven wij het huidige kwaliteitskader wijkverpleging, waarin de wijkverpleegkundige weer in de wijk is ingebed en verlost wordt van bekostiging en verantwoording op basis van productie.

Met verschillende projecten is Obelon betrokken bij de ontwikkeling van een toekomstbestendige VVT die in samenwerking met het sociaal domein de snel toenemende zorgvraag aankan. Wij helpen bij de ontwikkeling van nieuwe zorgvormen en daarbij passende vormen van verantwoording en bekostiging op basis van uitkomsten, zoals ICHOM.

Kwaliteitskader wijkverpleging