/files/tgs/001/wvpallilatief.jpg

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een grote uitdaging voor de organisatie van de zorg. Uit onderzoek blijkt dat teveel mensen in het ziekenhuis overlijden die anders hadden gewild. In de palliatieve fase moet een omgeving bestaan waarin de medische zorg ondersteunt en de naasten, psychosociale en spirituele aandacht centraal staan. Goede palliatieve zorg vraagt bij uitstek een naadloze samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. In Nederland zijn meer dan 60 netwerken palliatieve zorg opgericht om deze opgave te ondersteunen. In de praktijk blijken zij zeer wisselend in staat te zijn om hun opdracht te realiseren.

Over de palliatieve zorg in Nederland is de afgelopen jaren veel kennis vergaard. Weinig van deze kennis biedt echter in de praktijk aanknopingspunten om netwerken beter te laten functioneren. Het is dan ook hoognodig om met de kennis te investeren in werkelijke verbetering. Belangrijke obstakels voor goede palliatieve zorg zijn vaak organisatorisch van aard. De netwerken palliatieve zorg in Nederland blijken grote behoefte te hebben aan ondersteuning bij hun verdere ontwikkeling. Daarnaast is er behoefte aan meer eenduidigheid in de landelijke ontwikkeling. Bureau Obelon voerde een landelijk onderzoeks- en ontwikkelingstraject uit, dat netwerken palliatieve zorg analyseert en ondersteunt bij hun verdere ontwikkeling. Ook adviseren wij verschillende landelijke organisaties op het terrein van palliatieve zorg.

Over de rapportage 'Op weg naar palliatieve netwerkzorg

Rapport onderzoek naar effectiviteit Nederlandse palliatieve netwerken

Introductie onderzoek naar kwaliteit palliatieve dienst van een huisartsenpost

Over de programmatische aanpak voor palliatieve netwerken