/files/tgs/005/wvoverheid.jpg

Overheid

Tussen beleid en uitvoering bestaat altijd een spanningsveld. De overheid ontwikkelt beleid voor de zorg- en welzijnssector en werkt in samenwerking met het veld aan de implementatie ervan. Dit betekent voor de overheidsorganisaties op zowel landelijke, provinciaal als gemeentelijk niveau de keuze uit een veelvoud aan rollen die soms tegelijkertijd dienen te worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan rollen als regisseur, stimulator en subsidiegever.

Of de rol past hangt af van de inhoudelijke visie op de sector waar verantwoordelijkheid voor gedragen wordt. Contact met de sector is essentieel en kan voorkomen dat‘vanuit een ivoren toren de volgende beleidsvisie over het veld wordt uitgestort'. Het contact met het veld vraagt dan ook aanhoudend aandacht. Een vruchtbaar gesprek is alleen mogelijk als de overheid vanuit heldere kaders voldoende ruimte laat aan het professionele domein. Professionals moeten kunnen meedenken en uiteindelijk ook kunnen meebepalen, om het resultaat toekomstbestendig én effectief te maken. De kracht van Bureau Obelon ligt in de kennis van de verschillende sectoren en in het verbinden van beide werelden.