/files/tgs/007/wveerstelijns.jpg

Eerstelijnszorg

Wij zijn sinds onze oprichting actief in de eerstelijnszorg en waren betrokken bij meer dan 200 projecten in de eerstelijn. Wij helpen bij de vorming van samenwerkingsverbanden van huisartsen, eerstelijnscentra, huisartsenposten en ondersteuningsorganisaties. Wij bieden oplossingen bij vraagstukken rond bestuur, samenwerking, werkdruk en beleidsontwikkeling. Voor huisartsenverenigingen ontwierpen wij een doorlichtingsinstrument voor huisartsenpraktijken (Quick Scan) en bouwden een database met gegevens over praktijkorganisatie, werkvolume en werkdrukervaring op. In samenwerking met de Stichting Gezondheidscentra Zoetermeer spitsten wij dit instrument toe tot een aanpak voor de verbetering van de bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk. In samenwerking met de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) en de NHG Praktijk Accreditatie (NPA) organiseren wij de verspreiding van deze aanpak voor de eerste lijn.

De eerstelijn biedt een rijke bron aan gegevens en inzichten over de verhoudingen tussen professionals en managers. Het ontstaan van eerstelijnsorganisaties uit samenwerking tussen vrijgevestigde beroepsbeoefenaren, laat zien hoe professionele organisaties zich ontwikkelen en welke weeffouten zich daarbij kunnen voordoen. Door onze adviesprojecten kregen wij inzicht in effectieve verhoudingen tussen managers en professionals, waarover wij regelmatig publiceerden. Voor de bij de LVG aangesloten werkgevers in de eerstelijn adviseerden wij over 'toekomstbestendige verhoudingen binnen gezondheidscentra'. In het verlengde daarvan verzorgen wij workshops voor LVG bestuurders en managers.

Een goed georganiseerde eerste lijn voorkomt dat mensen een onnodig beroep doen op complexere en duurdere vormen van zorg. Niet alleen tussen de eerstelijnsdisciplines onderling maar met de tweede lijn wordt samenwerking steeds belangrijker. De bevordering van ketenzorg en het ontwikkelen van zorgprogramma's zijn nu de veelgevraagde instrumenten. Het gebruik hiervan biedt mogelijkheden, maar heeft zeker ook beperkingen en brengt vaak een onderschatting van de bestuurlijke dimensie met zich mee. Vitale zorgorganisaties zijn in staat de zorgvraag te interpreteren en de zorgarrangementen te maken die daarbij passen. Geïntegreerde zorg vergt lokale gerichtheid, dynamiek en vooral regelcapaciteit van professionals. Ketenzorg en zorgprogramma's kunnen daaraan bijdragen, maar kunnen de gewenste dynamiek ook juist belemmeren.

Wij begeleiden bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden bij het zoeken naar antwoorden op deze vraagstukken. Bureau Obelon is voor vele organisaties partner als het gaat om een innovatieve en efficiënte organisatie van eerstelijnsgezondheidszorg.

De eerste lijn moet zich anders organiseren