/files/tgs/187/anderhalf.jpg

Anderhalvelijnszorg

Om de zorg betaalbaar te houden en tegelijkertijd zo dicht mogelijk bij de zorgbehoevende te organiseren, worden initiatieven in de 'anderhalvelijn' actief gestimuleerd door overheid en zorgverzekeraars. Het gaat hierbij om relatief eenvoudige medisch-specialistische zorg die ook door huisartsen verleend kan worden.

In de praktijk maken de financiering en de verschillen in medische domeinen het lastig om substitutie te realiseren. Ziekenhuizen zullen delen van hun zorgportfolio af moeten staan aan huisartsen en huisartsen moeten worden klaargestoomd om de beoogde regierol waar te maken. Lokale en regionale samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten is hierin essentieel.

Obelon ondersteunt zorgprofessionals die met anderhalvelijnszorg aan de slag willen door verbindingen te leggen, perspectieven bespreekbaar te maken en samenwerking te concretiseren en onderbouwen, bijvoorbeeld met behulp van een maatschappelijke business case.