/files/cnt/206/vmOBELONgroepBW3950.jpg

Over Obelon

Bureau Obelon is een onafhankelijk adviesbureau dat sinds 1977 werkzaam is in de sectoren zorg, welzijn en overheid.
Het bureau komt voort uit de Erasmusuniversiteit en geeft uitvoering aan de 'Rotterdamse school' van de vakgroep bedrijfskunde, bedrijfssociologie. Kenmerk van deze school is een slimme manier van actiegerichte kennisverwerving en toepassing.

Wat doen wij?

Wij helpen organisaties bij verander- en vormgevings-vraagstukken. Wij doen ons werk in de rol van adviseur, onderzoeker, coach, projectleider en interim-manager in de sectoren:

Eerstelijnszorg
Palliatieve zorg
Integrale geboortezorg
Jeugd­gezondheids­zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Zorgmanagement- en ondernemerschap
Overheid
Welzijn
Lokale zorg

vmObelonLR28_th.png

Historie

Sinds 1977 staan wij professionele organisaties in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening bij. Wij zijn geïnspireerd door Jan Buiter, de eerste hoogleraar Bedrijfskunde in Nederland die tot zijn dood aan ons bureau verbonden bleef. De Rotterdamse school stelt het primaire proces, de zorg of dienstverlening centraal en gaat uit van een praktische kijk op mensen en organiseren.

Wij zien het adviesvak als een ambacht dat praktische en analytische vaardigheden met voortdurende reflectie en toetsing vergt. Daarom besteden wij veel aandacht aan intercollegiale toetsing, zijn wij lid van de beroepsorganisatie Ooa en onderhouden wij intensieve contacten met onderzoekers van universiteiten. Belangrijk voor ons werk is kennis van de sectoren waar we werken. Wij overzien tientallen jaren historie van de ambulante en semimurale sectoren van de gezondheidszorg en van de maatschappelijke dienstverlening. Wij bewegen ons graag op het snijvlak van de eerste lijn en de ziekenhuiszorg en van de Zorgverzekeringswet, WLZ en WMO.

vmOBELONgroepBW2750licht_th.png

Visie op het vak

Wij zijn niet alleen al decennia lang getuige van de ontwikkelingen in de sectoren waar we werken, maar ook van ons vak. In 1977 begonnen wij in een sector die nog weinig ervaring met adviesbureaus had. Vanaf de jaren '80 groeide de bedrijfstak enorm. De professionalisering en schaalvergroting van de zorgsector ging hand in hand met de groei van externe bureaus en de belangstelling voor 'profit' oplossingen. Er vond een industrialisatie van het advieswerk plaats die veel schade aan het vak zou toebrengen. De modelmatige oplossingen die in die tijd breed werden verkocht en uitgerold, verloren snel aan glans en populariteit.

Inmiddels is het geloof in structuuroplossingen sterk verminderd en zijn bureaus zich massaal gaan richten op specifieke 'tools' rond samenwerking (ketenzorg), kwaliteit (protocollen, zorgprogramma's) en op financiële instrumenten (dbc's, zzp'n, maatschappelijke business cases en financiële modules voor verzekeraars). De vraag naar organisatiemodellen is veranderd in een vraag naar de instrumentering van het steeds bewerkelijker wordende proces van verwerving en verantwoording van financiële middelen.

vmObelon016_th.png

Want een ding is zeker: de bestuurlijke verdichting blijft toenemen, omdat dat het enig beschikbare antwoord lijkt te zijn op de onbeheersbare kostengroei. Er wordt nog weinig nagedacht over de vraag of de toenemende bemoeienis zelf wel effectief is of misschien zelfs mede veroorzaker kan zijn van de kostenstijgingen. Risico is dat we voortdurend op weg blijven naar het systeem dat alles zal oplossen, maar er nooit zal komen. Nog steeds wordt van zorgverleners teveel verantwoording gevraagd en moeten ze deelnemen aan steeds weer nieuwe, elkaar opvolgende systemen.

Als onafhankelijk adviesbureau zien wij ons tussen onze opdrachtgever en de bestaande regelgeving en beleidsmodus geplaatst. Wij moeten ons voortdurend afvragen hoe de externe druk in balans kan worden gebracht met wat een organisatie motiveert: en dat is in onze sector vooral de betekenisvolle zorg voor wie dat nodig heeft. De ruimte daarvoor is de afgelopen jaren sterk afgenomen, gelukkig wordt dat in toenemende mate gezien. De weg terug is echter moeilijk, omdat de bestuurlijke ontwikkeling waar we het over hebben alleen een gaspedaal lijkt te hebben. Ook de politiek ziet dat, maar weet vooralsnog de rem niet te vinden.

Zo zien wij in deze tijd dat de decentralisaties - die om de juiste overwegingen worden uitgevoerd - helaas vaak leiden tot onnodige bureaucratie. De dure processen van aanbestedingen en (her-)indicaties brengen de missie van beter aansluitende formele en informele zorg niet dichterbij.

vmObelon007_th.png

Aandachtsgebieden

Ondertussen zoeken wij met onze opdrachtgevers naar de ruimtes die er zijn om het primaat bij de zorg te houden. Bijvoorbeeld door te werken aan betere regelcapaciteit van professionele teams of door bij te dragen aan evenwichtiger organisaties en managementstijlen. Zoals door huisartsen te helpen hun bereikbaarheid te vergroten, zonder dat ze het alleen maar drukker krijgen. Of door verloskundigen te helpen overeind te blijven in hun samenwerking met ziekenhuizen. Of door netwerken palliatieve zorg te helpen bij het effectiever worden in het realiseren van mogelijkheden om patiënten thuis te laten overlijden, bijvoorbeeld door de verbetering van de samenwerking van zorgverleners die daarvoor nodig is.

Onze visie op het vak hebben we uitgewerkt in verschillende documenten. Het artikel “Mensen en hun vormen” beschrijft het gedachtegoed van Obelon pionier Jan Buiter en de Rotterdamse School. Bij ons 25-jarig bestaan schreven wij een manifest waarin wij onze visie op de beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg hebben uitgewerkt.

Ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan in 2017 bereiden wij een publicatie en een symposium voor over onze belevenissen met ons vak in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Stoelenwandpanelen_th.png

Over het gedachtegoed van Jan Buiter

Obelon manifest