/files/nws/050/Ross17042019AO22.jpg
Eind februari gaf minister VWS Hugo de Jonge de opdracht aan voormalig staatssecretaris Clémence Ross om de respijtzorg in Nederland als aanjager te versterken. Clémence Ross vroeg Bureau Obelon haa...
/files/nws/049/20180815103121.jpg
Sinds 1 maart 2019 werkt Alinda Tukker als adviseur bij Bureau Obelon. Alinda heeft Gezondheidswetenschappen (Beleid en Management Gezondheidszorg) gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam....
/files/nws/046/Careyngered.jpg
We feliciteren Careyn met de opheffing van het verscherpte toezicht van de Inspectie (IGJ). Door de enorme inzet van de medewerkers en bestuurders van Careyn is dit resultaat bereikt. Terecht zei de ...
/files/nws/047/MEERotterdam.jpg
Wij droegen bij aan de verscherping van het profiel van MEE door in gesprek te gaan met de werkers en de belangrijkste stakeholders van MEE. 'MEE heeft veel te bieden voor mensen met een beperking, ma...
/files/nws/044/Wijkverpleegkundige.jpg
Van december tot en met april 2018 droegen wij bij aan de totstandkoming van het kwaliteitskader wijkverpleging. Wij schreven het kwaliteitskader en ondersteunden de besluitvorming. In opdracht van Ac...
/files/nws/039/Transitiesindezorg.jpg
Nu de transities in de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet hun beslag hebben gekregen, zijn gemeenten toe aan nieuwe vragen. De begrijpelijke gerichtheid op kostenbeheersing van de beginfase, maakt la...
/files/nws/043/ErikIMG6946.jpg
Sinds 15 maart 2018 werkt Erik Schep als junioradviseur bij Bureau Obelon. Erik studeerde bestuurskunde in Leiden en Publiek management in Rotterdam. Vanaf 2015 was hij werkzaam bij BMC en werkte voor...
/files/nws/041/obelon40jaar.png
Dit jaar bestaat Obelon 40 jaar! Reden voor een feest en voor meer. Op vrijdagmiddag 3 november organiseerden wij een jubileumfeest in de Arminiuskerk Museumpark 3 in Rotterdam. Op vrijdag 31 maart ...
/files/nws/026/praktijkgestuurd.png
Er is toenemende belangstelling voor methoden van onderzoek die een directe impact hebben op de praktijk. Zo is praktijk gestuurd onderzoek, participatief actie onderzoek of nog mooier gezegd experien...
/files/nws/037/geboorteendood.jpg
Op 17 juni organiseerde Obelon een rondetafelgesprek over transmurale samenwerking. Sleutelpersonen uit verschillende sectoren kwamen samen om lessen te trekken uit elkaars ervaringen en uit inzichten...
/files/nws/036/Debestewegnaar.png
Ervaring met vele transmurale projecten van geboortezorg tot palliatieve zorg, ligt aan de basis van onze aanpak voor integrale geboortezorg. De aanpak focust op inhoud en doet recht aan positie gebon...
/files/nws/034/TilburgUniversiteit.gif
Samen met Victor Pop, hoogleraar eerstelijns zorg Universiteit van Tilburg en voorzitter werkgroep VSV Veldhoven organiseert Bureau Obelon op 20 januari een interactieve werkbijeenkomst over integrale...
/files/nws/038/bereikbaarheid.gif
Terwijl de druk op de huisartspraktijk nog elk jaar toeneemt, blijken de meeste huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en CHP’s nog steeds matig of slecht bereikbaar te zijn. Uit onze ervaring blij...
/files/nws/033/sturinginbalans.png
Onder de titel 'Sturing in balans' presenteren wij een brochure over onze aanpak voor zelfsturing en zelforganisatie. Kenmerkend van de aanpak is dat vooral geïnvesteerd wordt in de versterking van d...
/files/nws/031/boterham2.jpg
Sinds jaren brengen wij werkbezoeken aan onze klanten. Tijdens de lunch reflecteren wij over vraagstukken die uit de ontmoeting naar voren komen. Door het succes van deze ontmoetingen bieden wij deze ...
/files/nws/025/geboorteendoodth.png
Niets lijkt verder van elkaar af te staan dan geboortezorg en de zorg tijdens de laatste levensfase: de palliatieve zorg. Ze hebben echter meer gemeen dan op het eerste gezicht lijkt. Zo zijn geboort...
/files/nws/030/Pallium2.jpg
In het september nummer van 'Pallium', het multidisciplinaire tijdschrift over palliatieve zorg, staat een artikel over het door Obelon/iBMG uitgevoerde onderzoek naar een speciale voorziening voor pa...
/files/nws/032/Beschuitmetmuisjes.jpg
Johan Goudswaard hield 15 oktober jl. een presentatie voor de Stichting GeboorteKeten over integrale geboortezorg. Waarom is het nodig, hoe krijg je het voor elkaar en wat voor een samenwerkingsvormen...
/files/nws/008/stuurloos.jpg
[i]Bron: Bureau Obelon[/i] Zelfsturing: oplossing of mode? 'Zelfsturing' is een populair, maar eigenlijk beperkt en modieus begrip. Sturing is een van de meest essentiële opgaven van een organisatie...
/files/nws/027/rondetafel.gif
De decentralisaties hebben grote gevolgen voor de ggz. Zorgaanbieders krijgen niet alleen te maken met een andere wijze van bekostiging, ook het opdrachtgeverschap en de inhoud van hun werk gaat ingri...