/files/nws/059/19D9550709FA46DC919B5D170D4872D7.jpeg
De NZa en het RIVM hebben het experiment integrale bekostiging in de geboortezorg geëvalueerd. Partijen krijgen van VWS de gelegenheid om binnen een half jaar een stip op de horizon te formuleren voo...
/files/nws/058/theship9129771280.jpg
Juiste Zorg op de Juiste Plaats (JZOJP) vraagt om een grote inspanning. Vertrouwde werkwijzen en taken in de zorg moeten fundamenteel veranderen. De huisarts vervangt de specialist, de wijkverpleegkun...
/files/nws/057/Indicatiestelling.jpg
Doorgewinterde controllers (vaak afkomstig uit andere sectoren dan de zorg) legden ons kort na de transitie al uit dat er twee manieren zijn om op kosten te sturen, namelijk via prijs of kwantiteit (P...
/files/nws/052/A69B0270378D485AB46A6758989EF23E1201a.jpeg
Voor de aanjager respijtzorg zetten wij praktijkinterventies in die gemeenten helpen te bepalen hoe ze met respijtzorg meer kunnen doen voor mantelzorgers. Dit blijkt een effectieve aanpak. In zeer ko...
/files/nws/051/E6AE83D4E6244730B948E600BA6767A31201a.jpeg
Maandag 4 februari 2020 heeft de aanjager respijtzorg Clemence Ross haar rapport aangeboden aan Minister de Jonge. Het rapport is het resultaat van een jaar samenwerking tussen de aanjager en Bureau O...
/files/nws/055/Remco3.jpg
Met ingang van 1 april 2020 verwelkomen wij Remco Lommers als partner van Obelon. Remco was directeur zorg bij een VVT organisatie. We leerden hem door samenwerking in verschillende projecten kennen. ...
/files/nws/039/Transitiesindezorg.jpg
De transities in de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet zijn zeer ingrijpend geweest. De bezuinigingen waarmee de decentralisaties gepaard gingen hebben gemeenten ertoe aangezet om sterk op kostenbehe...
/files/nws/053/nursesmondkapje.jpg
Natuurlijk is er veel waardering voor de zorg die nu aan de frontlinie verleend wordt. We doen namelijk waar we altijd goed in zijn: onvoorwaardelijke aandacht en inzet voor mensen in nood. Dat is van...
/files/nws/054/CIZ3.jpg
Deze bizarre corona pandemie is ook een tijd voor reflectie en bezinning. Vanuit huis met gedwongen afstand kijken we toch weer anders naar het werk en de organisaties die ons dagelijks leven bepalen....
/files/nws/056/HandenwassenZVjpg1.jpg
Zorgorganisaties zien zich geconfronteerd met grote uitdagingen als gevolg van Covid-19. Crisisteams werden opgetuigd en actief, noodplannen werden gemaakt en iedereen werd gemobiliseerd. Indrukwekken...
/files/nws/031/boterham2.jpg
Sinds jaren brengen wij werkbezoeken aan onze klanten. Tijdens de lunch reflecteren wij over vraagstukken die uit de ontmoeting naar voren komen. Door het succes van deze gesprekken bieden wij deze in...
/files/nws/044/Wijkverpleegkundige.jpg
Van december tot en met april 2018 droegen wij bij aan de totstandkoming van het kwaliteitskader wijkverpleging. Wij schreven het kwaliteitskader en ondersteunden de besluitvorming. In opdracht van Ac...
/files/nws/047/MEERotterdam.jpg
Wij droegen bij aan de verscherping van het profiel van MEE door in gesprek te gaan met de werkers en de belangrijkste stakeholders van MEE. 'MEE heeft veel te bieden voor mensen met een beperking, ma...
/files/nws/050/Ross17042019AO22.jpg
Eind februari gaf minister VWS Hugo de Jonge de opdracht aan voormalig staatssecretaris Clémence Ross om de respijtzorg in Nederland als aanjager te versterken. Clémence Ross vroeg Bureau Obelon haa...
/files/nws/043/ErikIMG6946.jpg
Sinds 15 maart 2018 werkt Erik Schep als junioradviseur bij Bureau Obelon. Erik studeerde bestuurskunde in Leiden en Publiek management in Rotterdam. Vanaf 2015 was hij werkzaam bij BMC en werkte voor...
/files/nws/041/obelon40jaar.png
Dit jaar bestaat Obelon 40 jaar! Reden voor een feest en voor meer. Op vrijdagmiddag 3 november organiseerden wij een jubileumfeest in de Arminiuskerk Museumpark 3 in Rotterdam. Op vrijdag 31 maart ...
/files/nws/026/praktijkgestuurd.png
Er is toenemende belangstelling voor methoden van onderzoek die een directe impact hebben op de praktijk. Zo is praktijk gestuurd onderzoek, participatief actie onderzoek of nog mooier gezegd experien...
/files/nws/037/geboorteendood.jpg
Op 17 juni organiseerde Obelon een rondetafelgesprek over transmurale samenwerking. Sleutelpersonen uit verschillende sectoren kwamen samen om lessen te trekken uit elkaars ervaringen en uit inzichten...
/files/nws/036/Debestewegnaar.png
Ervaring met vele transmurale projecten van geboortezorg tot palliatieve zorg, ligt aan de basis van onze aanpak voor integrale geboortezorg. De aanpak focust op inhoud en doet recht aan positie gebon...
/files/nws/034/TilburgUniversiteit.gif
Samen met Victor Pop, hoogleraar eerstelijns zorg Universiteit van Tilburg en voorzitter werkgroep VSV Veldhoven organiseert Bureau Obelon op 20 januari een interactieve werkbijeenkomst over integrale...