/files/nws/052/A69B0270378D485AB46A6758989EF23E1201a.jpeg

Praktijkinterventies blijken effectieve verbeteraanpak

11 feb 20

Voor de aanjager respijtzorg zetten wij praktijkinterventies in die gemeenten helpen te bepalen hoe ze met respijtzorg meer kunnen doen voor mantelzorgers. Dit blijkt een effectieve aanpak. In zeer kort bestek worden knelpunten zichtbaar en de betrokken organisaties in positie gebracht om tot oplossingen te komen.

Praktijkinterventies zijn kort-cyclisch en praktisch. In een tijdsbestek van ongeveer een maand worden partijen samengebracht en met onderzoek ondersteund bij hun gesprek over de verbeteringsmogelijkheden van respijtzorg in hun werkgebied. Met professionals van het zorg en sociaal domein worden hiervoor casusbeschrijvingen gemaakt die een beeld geven van de mogelijkheden en beperkingen van respijtzorg.

Praktijkinterventies zijn onder andere effectief omdat ze zo compact en praktisch zijn. Partijen krijgen in kort bestek een overzichtelijk beeld van de praktijk van respijtzorg, met knelpunten en oplossingen. De analyse wordt vanuit de behoefte van de mantelzorger gemaakt en is domeinoverstijgend. Dat wil zeggen dat door de kokers heen, de betrokken organisaties worden aangesproken op gezamenlijke oplossingen. Dit is in het geval van respijtzorg zo belangrijk omdat investeringen in respijtzorg vaak de portemonnee van het andere domein ten goede komen.
Betonboren_th.png