/files/nws/050/Ross17042019AO22.jpg

Obelon ondersteunt aanjager respijtzorg

09 jan 19

Eind februari gaf minister VWS Hugo de Jonge de opdracht aan voormalig staatssecretaris Clémence Ross om de respijtzorg in Nederland als aanjager te versterken.
Clémence Ross vroeg Bureau Obelon haar daarbij te ondersteunen. Alinda Tukker en Ad Standaart voeren deze opdracht uit.

Respijtzorg is een belangrijk middel om mantelzorgers te ondersteunen. Steeds meer beseft men dat mantelzorg vanuit het eigen netwerk een belangrijk fundament is voor de professionele zorg, zeker als het chronisch zieken en kwetsbare ouderen betreft. Goede en tijdige respijtzorg is van groot belang om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.