/files/nws/060/1B9427DD92C2439A8196F14360388233.jpeg

Naar een toekomstbestendige VVT

18 mrt 21

De zorg voor ouderen staat onder grote druk. Het aantal 80- en 90-plussers groeit de komende jaren sterk en heeft een enorm toenemende vraag naar ondersteuning en zorg tot gevolg. De afbouw van verzorgingshuizen en de wens zo lang mogelijk thuis te wonen, gaan de huidige mogelijkheden van zorg thuis ruim overschrijden. Daarbij komt dat er een groot tekort is aan professionals in de zorg.

Zorgorganisaties, gemeenten en verzekeraars weten het al langer: er is een ingrijpende transitie nodig om deze ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden.

We hebben lange ervaring in de VVT en zijn sterk betrokken bij deze transitie: zowel bij VVT organisaties, verzekeraars als gemeenten. Wij werken als onderzoeker, adviseur of projectleider bij de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe zorg arrangementen, bij de vernieuwing van de zorg thuis en het hiervoor realiseren van passende vormen van bekostiging en verantwoording.

Omdat wij zowel ervaring hebben in de maatschappelijke ondersteuning, eerstelijns en tweede lijns gezondheidszorg, en kennis hebben van gemeenten, Wmo, zorgaanbieders en verzekeraars, zijn wij snel in positie om bij te dragen aan de koker overstijgende oplossingen die nu nodig zijn.