/files/nws/065/Afbeelding1.jpg

Maatschappelijke businesscase maakt meerwaarde Thuisplusflats inzichtelijk

24 nov 22

Het nieuwe college van Rotterdam gaat inzetten op een uitbreiding van het aantal Thuisplusflats in de stad en de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen voor ouderen. Ook landelijk worden de Thuisplusflats omarmd en zijn er verschillende andere gemeenten bezig met het ontwikkelen van vergelijkbare concepten. Obelon heeft met veel plezier bij kunnen dragen aan het inzichtelijk maken van de maatschappelijke meerwaarde van dergelijke flats.

Een Thuisplusflat is een bestaand seniorencomplex waarin dagelijks activiteiten worden georganiseerd gericht op vitaliteit en ontmoeting. Er is één preferente aanbieder actief, die met een vast team zorg verleent vanuit de Wmo, Zvw en Wlz. Binnen de Thuisplusflat is een nauwe samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg, die erop is gericht om de ouderen zo gezond mogelijk thuis te laten wonen.

Obelon heeft in 2021 interactief onderzoek gedaan naar de huidige zes Thuisplusflats in samenspraak met betrokken aanbieders, gemeente en Zilveren Kruis als zorgkantoor en zorgverzekeraar. Als resultaat hiervan heeft Obelon een Maatschappelijke Businesscase opgeleverd waarin de waarde van de Thuisplusflats inzichtelijk is gemaakt en onderbouwd aan de hand van vier effecten:
1. Verbetering van -het brede concept van- gezondheid bij de doelgroep;
2. Vermindering van gebruik van zorg en ondersteuning;
3. Versterken van informele zorg en ondersteuning;
4. Beter omgaan met beperkte capaciteit zorgpersoneel.

De Maatschappelijke Businesscase heeft bijgedragen aan de conceptontwikkeling van de Thuisplusflats en het inzicht in de waarde van een dergelijk concept.

220318SamenvattingMBCThuisplusflat.pdf