/files/nws/044/Wijkverpleegkundige.jpg

Kwaliteitskader wijkverpleging

10 jan 19

Van december tot en met april 2018 droegen wij bij aan de totstandkoming van het kwaliteitskader wijkverpleging. Wij schreven het kwaliteitskader en ondersteunden de besluitvorming. In opdracht van Actiz, Btn, Patientenfederatie NL, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland, gingen Noortje Brouwers en Ad Standaart in gesprek met de beroepsgroep over kwaliteit en toekomst van wijkverpleging.
Inmiddels is het kwaliteitskader wijkverpleging als standaard opgenomen in het register van het Nederlands Zorginstituut.

We zijn erg blij dat we in het kwaliteitskader de relatie met de client en de positie in de wijk centraal hebben kunnen stellen en de noodzakelijke veranderingen in de bekostiging en verantwoording hebben kunnen agenderen. We hopen van harte dat het kwaliteitskader wijkverpleging een periode van afscheid van het productgewijze bekostigen van zorgverlening zal inluiden.

Zie ook de publicatie in Zorgvisie