/files/nws/047/MEERotterdam.jpg

Aanscherping profiel MEE Rotterdam Rijnmond

10 jan 19

Wij droegen bij aan de verscherping van het profiel van MEE door in gesprek te gaan met de werkers en de belangrijkste stakeholders van MEE. 'MEE heeft veel te bieden voor mensen met een beperking, maar de infrastructuur van de zorg werkt niet mee, concludeerden we'.
We agendeerden de belemmeringen voor de zorg voor mensen met een beperking in deze wereld van decentralisatie, indicatiestelling en productbekostiging, bij de stakeholders.