/files/nws/067/Inkt.jpg

Aanpak voor IZA transformaties

30 nov 23

Het Integraal ZorgAkkoord biedt enerzijds veel kansen, maar stelt regionale overlegvormen anderzijds voor een enorme opgave. Zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars moeten samen plannen maken die de zorg en ondersteuning voor de bewoners van hun regio’s verbeteren. Wij beschreven in de notitie “Kenmerkende knelpunten van IZA gedreven transformaties”, de belemmeringen die zich bij dit soort transformaties kunnen voordoen.

In bijgaande presentatie is een aanpak geschetst die IZA transformaties ondersteunt.

231130realisatieaanpakIZAtransformatie.pdf