Transparantie is de voordeur van bureaucratie
/files/quo/008/bureaucratie2.jpg
/files/nws/041/obelon40jaar.png
Dit jaar bestaat Obelon 40 jaar! Reden voor een feest en voor meer. Op vrijdagmiddag 3 november organiseren wij een jubileumfeest in de Arminiuskerk Museumpark 3 in Rotterdam.

Op vrijdag 31 maart vo...
/files/nws/040/vmVersendaalCarolineBW09150.jpg
Na ruim een half jaar als stagiaire te hebben gewerkt is Caroline Versendaal vanaf 1 september 2017 aangesteld ald onderzoeker/ junior adviseur bij Bureau Obelon. Caroline begon als verloskundige en ...
/files/nws/039/Transitiesindezorg.jpg
Nu de transities in de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet hun beslag hebben gekregen, zijn gemeenten toe aan nieuwe vragen. De begrijpelijke gerichtheid op kostenbeheersing van de beginfase, maakt la...
/files/nws/026/praktijkgestuurd.png
Er is toenemende belangstelling voor methoden van onderzoek die een directe impact hebben op de praktijk. Zo is praktijk gestuurd onderzoek, participatief actie onderzoek of nog mooier gezegd experien...
/files/nws/037/geboorteendood.jpg
Op 17 juni organiseerde Obelon een rondetafelgesprek over transmurale samenwerking. Sleutelpersonen uit verschillende sectoren kwamen samen om lessen te trekken uit elkaars ervaringen en uit inzichten...